7 ตุลาคม 2564

AI ปัญญาประดิษฐ์ กับชีวิตคนไทย ใน ยุคดิจิทัล (Video)

AI ปัญญาประดิษฐ์ กับชีวิตคนไทย ใน ยุคดิจิทัลถ้าพูดถึง AI ปัญญาประดิษฐ์ ( Artificial Intelligence ) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หลายคนก็อาจจะนึกถึงหุ่นยนต์ รถยนต์ไร้คนขับ แต่จริงๆแล้ว AI ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายแล้ว จนเราคุ้นเคยรวมพูดคุยกับวิทยาการจากงานสัมมนาออนไลน์ ARI Developer Conference

โดย NIA ( สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ )กับหัวข้อ "AI : Artificial Intelligence เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์"

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ทั้ง 4 ท่าน

- ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง : นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

- ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต : ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ คณะทำงานจัดทำร่างแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

- คุณทัชพล ไกรสิงขร : SVP, CTO Amity Corporation Co., Ltd. / Co-Founder Convolab

- ดร.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ : CEO ListenField

อยากรู้ว่าเรื่องคุ้นเคย เทคโนโลยี ที่เราใช้อยู่ มี Ai มาอยู่เบื้องหลังคืออะไรบ้างนะ มาดูได้ใน ดิจิทัลไทยแลนด์ ( DGTH ) ตอน " AI ปัญญาประดิษฐ์ กับชีวิตคนไทย ใน ยุคดิจิทัล "

สามารถรับชมได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=8MuaLm2FbqA&t

กระทู้ที่คล้ายกัน

No items found.

มาดูกันว่าลิสเซินฟิลด์สามารถปรับปรุงการทำงานและเพิ่มกำไรให้คุณได้อย่างไร

ติดต่อเรา