ทีมของเรา

ทีมงานที่ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร พันธุ์พืช และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก พร้อมนำความรู้มาพัฒนาการเกษตร

ดร. รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร

ดร. รัสรินทร์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่น และตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ "API Integration Platform from Agronomic Models" ซึ่งต่อมารัฐบาลญี่ปุ่นได้นำไปเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายปฏิรูปการเกษตร

ดร. คิโยชิ ฮอนดะ

ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารฝ่ายวิทยาศาสตร์

ดร. ฮอนดะมีความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปีในการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลผ่านดาวเทียม (Satellite Remote Sensing), เครือข่ายเซ็นเซอร์ภาคสนาม และการสร้างโมเดลพืช และยังเป็นผู้บุกเบิกการสร้างแพลตฟอร์ม API ที่ใช้ในการพัฒนาการเกษตรกรรมของประเทศญี่ปุ่น

โคชิ อิชิดะ

ประธานบริหารฝ่ายธุรกิจ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านการเกษตรจากมหาวิทยาลัยโตเกียว และ MBA จาก MIT Sloan School of Management โดยมีประสบการณ์บริหารสินทรัพย์ในองค์กรระหว่างประเทศกว่า 20 ปี และเป็นผู้ลงทุนกับลิสเซินฟิลด์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2560

David Hagege

ประธานบริหารฝ่ายเทคโนโลยี

นักพัฒนาระบบ KISS ผู้มีประสบการณ์กว่า 13 ปีในสายงานและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน โดยทำให้ระบบนั้นใช้งานง่ายและมีความซับซ้อนน้อยที่สุด นอกจานี้คุณ David Hagege ยังมีความชำนาญไม่ว่าจะเป็นงานสร้างระบบหน้าบ้านหรืองานหลังบ้าน รวมไปถึง DevOps  อีกทั้งยังสามารถพัฒนาโซลูชันบนแอปพลิเคชันมือถือและฮาร์ดแวร์

ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ

คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ท่านเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) (2554 - 2560) และตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าหน่วยวิจัยของบริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์จากหลากหลายประเทศ

28 คน จาก 9 ประเทศ

ประกอบด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีระยะไกล (ดาวเทียม) ด้านพืช สภาพอากาศ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการพัฒนาระบบเพื่อการเกษตร

มณิการ์ สัจจเดว์

ผู้จัดการโครงการ

Benedikt Reifenrath

Consultant

Nada Ben Mhenni

Research Scientist

Julien Diot

Research Scientist

Juan Cesar Pineda

Research Scientist

Fabian Dubois

Research Scientist

Pratyush Das

Research Scientist

Le Thuy Tram

UI/UX Designer

Jesse Jennings

Developer

Liam Baker

Developer

Shuhei Honda

Developer

เราหาทีมงานที่จะร่วมเปลี่ยนแปลงการเกษตรไปกับเรา
ดูรายละเอียด?

ตำแหน่งที่เปิดรับ