ทีมของเรา

ทีมงานคุณภาพของเรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ทีมนักวิทยาศาสตร์
ทีมเทคโนโลยี ทีมการตลาด เราร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรให้ดีขึ้น

ดร. รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร

ดร. รัสรินทร์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่น และตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ "API Integration Platform from Agronomic Models" ซึ่งต่อมารัฐบาลญี่ปุ่นได้นำไปเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายปฏิรูปการเกษตร

ดร. คิโยชิ ฮอนดะ

ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารฝ่ายวิทยาศาสตร์

ดร. ฮอนดะมีความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปีในการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลผ่านดาวเทียม (Satellite Remote Sensing), เครือข่ายเซ็นเซอร์ภาคสนาม และการสร้างโมเดลพืช และยังเป็นผู้บุกเบิกการสร้างแพลตฟอร์ม API ที่ใช้ในการพัฒนาการเกษตรกรรมของประเทศญี่ปุ่น

โคชิ อิชิดะ

ประธานบริหารฝ่ายธุรกิจ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านการเกษตรจากมหาวิทยาลัยโตเกียว และ MBA จาก MIT Sloan School of Management โดยมีประสบการณ์บริหารสินทรัพย์ในองค์กรระหว่างประเทศกว่า 20 ปี และเป็นผู้ลงทุนกับลิสเซินฟิลด์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2560

ถนอมศรี ฟองอรุณรุ่ง

ประธานบริหารฝ่ายการเงิน

ประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ในฐานะนักเศรษฐกรวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคและนโยบายการเงินและการคลัง

David Hagege

ประธานบริหารฝ่ายเทคโนโลยี

นักพัฒนาระบบ KISS ผู้มีประสบการณ์กว่า 13 ปีในสายงานและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน โดยทำให้ระบบนั้นใช้งานง่ายและมีความซับซ้อนน้อยที่สุด นอกจานี้คุณ David Hagege ยังมีความชำนาญไม่ว่าจะเป็นงานสร้างระบบหน้าบ้านหรืองานหลังบ้าน รวมไปถึง DevOps  อีกทั้งยังสามารถพัฒนาโซลูชันบนแอปพลิเคชันมือถือและฮาร์ดแวร์

ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ

คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ท่านเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) (2554 - 2560) และตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าหน่วยวิจัยของบริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ศิลัดดา ทับปิ่นทอง

ผู้จัดการทั่วไป

มณิการ์ สัจจเดว์

ผู้จัดการโครงการ

Ugo Bataillard

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Benedikt Reifenrath

Consultant

Anastasya Ionas

Product Manager

Nada Ben Mhenni

Research Scientist

Julien Diot

Research Scientist

Juan Cesar Pineda

Research Scientist

Sneha Sharma

Research Scientist

Sathark Shrestha

Research Scientist

Fabian Dubois

Research Scientist

Chawit Chaijirawiwat

Research Scientist

Maikel Hajiabadi

Research Scientist

Nattawat Rattanawannee

Research Scientist

Pratyush Das

Research Scientist

Le Thuy Tram

Graphic Designer

Jesse Jennings

Developer

Avinash Varma

Developer

Liam Baker

Developer

Shuhei Honda

Developer

เรากำลังมองหาทีมงานที่จะร่วมเปลี่ยนแปลงการเกษตรกรรมไปกับเรา
คนๆ นั้น ใช่คุณหรือไม่?

ตำแหน่งที่เปิดรับ