10 กุมภาพันธ์ 2564

คูโบต้าลงทุนในลิสเซินฟิลด์ผู้ให้บริการด้านการจัดการฟาร์มและเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ

คูโบต้าลงทุนในลิสเซินฟิลด์ผู้ให้บริการด้านการจัดการฟาร์มและเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ

คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานใหญ่ ณ เมืองนานิวา นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น; ประธานบริหารและผู้บริหารระดับสูงผู้มีอำนาจลงนาม: คุณ ยุอิจิ คิทาโอะ; ในนาม คูโบต้า) ประกาศในวันนี้ว่าได้ลงทุนในบริษัทลิสเซินฟิลด์ (สำนักงานใหญ่ ณ เมืองนากามูระ นครนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น; กรรมการผู้จัดการ ดร.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์) ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่ให้บริการสนับสนุนการจัดการฟาร์มสำหรับเกษตรกรในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ

ความเป็นมาและเหตุผลในการลงทุน

ในปี พ.ศ. 2562 ด้วยจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมนวัตกรรมผ่านความร่วมมือกับองค์กรภายนอก คูโบต้าได้ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมแห่งแรกในญี่ปุ่น การลงทุนล่าสุดในสตาร์ทอัพช่วยให้คูโบต้าสามารถเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเกษตรขั้นสูง เทคโนโลยีระบบนิเวศและรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยเร่งการพัฒนาบริการที่เป็นนวัตกรรมด้านการเกษตรและทรัพยากรน้ำ

ลิสเซินฟิลด์ ซึ่งคูโบต้าเพิ่งเข้าถือหุ้นให้บริการสนับสนุนการจัดการฟาร์มแก่เกษตรกรและบริษัทด้านการเกษตรผ่านสมาร์ทโฟนและโทรศัพท์มือถือ ลิสเซินฟิลด์ใช้แพลตฟอร์มของบริษัทในการให้บริการสำหรับการจัดการฟาร์มที่หลากหลาย ทั้งการเรียกข้อมูลสภาพอากาศและสภาพดินรวมถึงการให้เกษตรกรสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ ลิสเซินฟิลด์มีผู้ใช้จำนวนมากในประเทศไทยในขณะนี้โดยผ่านบริษัทลิสเซินฟิลด์ จำกัด ซึ่งให้บริการอยู่ในประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ส่งออกข้าวสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ทำให้เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติจากสภาพอากาศรวมถึงภัยแล้งและน้ำท่วม ลิสเซินฟิลด์กำลังพัฒนาแบบจำลองการเพาะปลูกพืชและอัลกอริทึมการพยากรณ์การเจริญเติบโตที่แม่นยำสูงผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศและดินที่หลากหลาย ลิสเซินฟิลด์มีเป้าหมายจะใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อช่วยเกษตรกรตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม เช่นการแนะนำให้เกษตรกรเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต

คูโบต้าถือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดสำคัญ คูโบต้าและลิสเซินฟิลด์จะร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำที่ล้ำสมัยซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิตสำหรับเกษตรกรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กระทู้ที่คล้ายกัน

No items found.

มาดูกันว่าลิสเซินฟิลด์สามารถปรับปรุงการทำงานและเพิ่มกำไรให้คุณได้อย่างไร

ติดต่อเรา