การเกษตรแม่นยำสูงช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้อย่างไร?

ไม่เพียงแต่ราคาปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้เท่านั้น  เกษตรกรทั่วโลกยังพยายามลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ย แต่การลดต้นทุนของการใช้ปุ๋ยต่อปริมาณการผลิตทางการเกษตรนั้นเป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่งสำหรับเกษตรกรมาโดยตลอด หากเกษตรกรต้องการใช้ปุ๋ยน้อยลงเพื่อผลิตพืชให้มีปริมาณเท่าเดิมหรือมากกว่านั้น ในขณะเดียวกันยังคงรักษาสภาพดินในระยะยาว ตลอดจนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผลข้างเคียงเชิงลบของการใส่ปุ๋ย เช่น การชะล้างและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะลดลง และทำให้ภาพรวมของการใช้ปุ๋ยที่มีต่อสิ่งแวดล้อมแบบเชิงลบลดลง 

 

แต่เราจะลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้อย่างไร?

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับปุ๋ยสามารถลดลงได้ด้วยปัจจัยหลายประการ ได้แก่ :

  1. การตรวจดิน: การตรวจดินสามารถช่วยบอกปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่แล้วในดินได้ ทำให้คุณสามารถปรับแต่งการใส่ปุ๋ยให้ตรงกับสิ่งที่พืชต้องการได้
  2. ภาพถ่ายจากดาวเทียม: ภาพถ่ายจากดาวเทียมสามารถตรวจสอบแปลงได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ทำให้คุณสามารถเห็นพื้นที่เฉพาะที่อาจต้องการปุ๋ยในปริมาณเหมาะสม สิ่งนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยมากเกินไปและนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับช่วงเวลาการใส่ปุ๋ยและปริมาณปุ๋ย
  3. การใส่ปุ๋ยแบบแปรผันอัตรา (Variable Rate Fertilizer Application): การใส่ปุ๋ยแบบแปรผันอัตราจะใช้เทคโนโลยีในการใส่ปุ๋ยในปริมาณที่ต่างกันในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับชนิดของดิน ความต้องการของพืช และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้ใส่ปุ๋ยได้แม่นยำขึ้นและช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยโดยรวมได้
  4. เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน: การเพิ่มอินทรียวัตถุในดินสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บสารอาหารในดินและทำให้ระบบรากของพืชสามารถเข้าถึงได้อย่างมหาศาลในระยะยาว วิธีง่ายๆในการตรวจสอบอินทรียวัตถุในดินคือการทดสอบดินในส่วนต่างๆของแปลง เกษตรกรบางคนทดสอบ 'แนวรั้ว' ของพวกเขา ซึ่งทำให้บางพื้นที่เป็นพื้นที่ๆไม่มีการปลูกพืชผล บางครั้งแนวรั้วมีอินทรียวัตถุในดินสูงกว่าส่วนอื่นของแปลง ซึ่งอาจบ่งบอกถึงค่าเสื่อมราคาของอินทรียวัตถุในดิน การเพิ่มอินทรียวัตถุในดินสามารถทำได้ เช่น ลดการไถพรวน เลือกปลูกพืชหมุนเวียนที่เหมาะสม และปลูกพืชคลุมดิน แนวทางทั้งสามนี้สามารถช่วยปรับปรุงความสมบูรณ์ของดิน ลดการพังทลาย และเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน

 

ListenField จะช่วยคุณลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้อย่างไร?

เราพร้อมช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้ในขณะที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีและเทคนิคที่ล้ำสมัยที่หลากหลายพร้อมกัน:

  1. เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี Near-Infrared Spectroscopy  (NIRS): เรานำเสนอหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการทดสอบดินของคุณโดยใช้ NIRS แบบพกพา ใช้งานง่าย และคุ้มค่า เราสามารถระบุความต้องการด้านโภชนาการเฉพาะของพืชของคุณได้ดีขึ้นโดยการสร้างแผนที่ดิน 
  2. ภาพถ่ายจากดาวเทียม: นอกจากการขุดดินยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมายที่จะกำหนดสภาพของดิน ซึ่ง แดชบอร์ด FarmAI ของเราสามารถช่วยตรวจสอบสภาพพืชของคุณเพื่อให้คุณตัดสินใจใส่ปุ๋ยได้ดีขึ้น
  3. การใส่ปุ๋ยแบบแปรผันอัตรา: เรากำลังมุ่งเน้นไปที่การจัดการที่แตกต่างกัน (VRA) ร่วมกับ องค์กรวิจัยด้านการเกษตรและอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (NARO) และพันธมิตรอื่นๆ อีกหลายภาคส่วน เรากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของเกษตรกรและจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย

หากคุณอยากทราบว่าเราจะทำงานร่วมกันอย่างไร ในการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ info@listenfield.com

กระทู้ที่คล้ายกัน

การเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนในภาคการเกษตรอย่างไร?
อ่าน 3 นาที
การเกษตรแม่นยำสูงช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้อย่างไร?
อ่าน 2 นาที

มาดูกันว่าลิสเซินฟิลด์สามารถปรับปรุงการทำงานและเพิ่มกำไรให้คุณได้อย่างไร

ติดต่อเรา