ระบบวิเคราะห์และพยากรณ์ด้านการเกษตรที่ช่วยเพิ่มผลผลิตจากการเตรียมดินสู่การเก็บเกี่ยว

ฟาร์มเอไอแดชบอร์ดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจอาหารและเกษตรในการติดตามผลผลิตจากแปลง

มีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มวางแผนการปลูก ธาตุอาหารในดิน คุณภาพดิน สุขภาพพืชในแปลง แจ้งเตือนพื้นที่ที่มีปัญหา และรวมถึงการประเมินผลผลิตและคุณภาพผลผลิตแต่ละแปลง
ไม่เพียงแต่การจัดการรายแปลง ฟาร์มเอไอเหมาะกับการบริหารจัดการแปลงจำนวนมากที่มีการกระจายตัว ได้เป็นอย่างดี มีการพยากรณ์ผลผลิตภาพร่วมที่ส่งผลต่อการผลิต

มีการเชื่อมโยงข้อมูลหลากหลายมิติ ทั้งข้อมูลดิน ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลพันธุ์พืช เพื่อการวิเคราะห์และให้คำแนะนำบริหารจัดการแปลง เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพผลผลิต
การวิเคราะห์นั้นไม่เพียงแต่เกิดจากข้อมูลมหาศาลและยังเป็นการเชื่อมเข้ากับ AI และ Crop Modeling โดยข้อมูลจากการวิเคราะห์ถูกแสดงผลบนฟาร์มเอไอแดชบอร์ด ที่ง่ายต่อการนำข้อมูลไปตัดสินใจ และเป็นแหล่งข้อมูลที่สร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างภาคธุรกิจ ทีมเกษตร กับเกษตรกร

ผลลัพธ์

จากการใช้งานฟาร์มเอไอในการบริหารจัดการแปลงและเกษตรกรจำนวนมากผ่านทางเพียง 1 ระบบ

25%

ประเมินผลผลิตได้แม่นยำขึ้น

15%

ลดเวลาการตรวจแปลงแบบสุ่ม

20%

เพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินปัญหา

ระบบนิเวศของฟาร์มเอไอ

ระบบนิเวศที่ประกอบด้วยเครื่องมือและการเข้าถึงที่หลากหลาย (แดชบอร์ด, API, แอพพลิเคชั่น) เพื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องในการผลิต เพื่อการทำงานร่วมกันของธุรกิจอาหารและเกษตรไปถึงเกษตรกร เพื่อผลผลิตที่ดีกว่าร่วมกัน
จากแปลงสู่โรงงาน

คุณสมบัติ

ระบบฟาร์มเอไอมีความยืดยุ่นในการปรับให้เหมาะสมกับพืชและธุรกิจของคุณ

พยากรณ์ผลผลิต

ติดตามคุณภาพพืช

สภาพอากาศรายแปลง

คุณลักษณะดินและธาตุอาหารในดิน

กิจกรรมรายแปลง

ประเมินการเจริญเติบโตของพืช

ฟาร์มเอไอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาข้าวโพดหวานกับ SUN SWEET

SUNSWEET เป็นบริษัทผลิตข้าวโพดหวานชั้นนำของประเทศไทย โดยเราได้ร่วมมือกันนำฟาร์มเอไอไปใช้งานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกในแปลงเกษตรพัฒธะสัญญา โดยเริ่มตั้งแต่การววางแผนการปลูกไปถึงผลผลิตเข้าสู่โรงงาน

แพ็คเกจ

แพ็กเกจพื้นฐาน
บริการ
ข้อมูลสภาพอากาศรายแปลง
การบันทึกกิจกรรมการเกษตรสําหรับเกษตรกรและรายแปลง
การติดตามสุขภาพและการเจริญเติบโตของพืช
สนับสนุน
วาดและนําขอบเขตแปลงขึ้นระบบ
การฝึกอบรมออนไลน์
$3,000/year
Max 10 users (University email address required)
Project Management
Genomic Selection (GS)
Genome-Wide Association Studies (GWAS)
Crossing Simulation
Additional consulting services (by quotation)
Charged via credit card
เริ่มใช้งาน
แพ็กเกจมืออาชีพ
บริการ
ข้อมูลสภาพอากาศรายแปลง
การบันทึกกิจกรรมการเกษตรสําหรับเกษตรกรและรายแปลง
การติดตามสุขภาพและการเจริญเติบโตของพืช
พยากรณ์ผลผลิตสำหรับพืชและสายพันธุ์เป้าหมาย
บริการเสริม
การคาดการณ์ผลผลิตสำหรับพืชและสายพันธุ์จำเพาะ (Taylormade model)
การตรวจสอบย้อนกลับของผลผลิต
NDVI ความละเอียดสูง 3.5 เมตร ที่มีการอัปเดตรายวัน
สนับสนุน
วาดและนําขอบเขตแปลงขึ้นระบบ
การฝึกอบรมออนไลน์
ประเมินความถูกต้องและรายงาน
$3,000/year
Max 10 users (University email address required)
Project Management
Genomic Selection (GS)
Genome-Wide Association Studies (GWAS)
Crossing Simulation
Additional consulting services (by quotation)
Charged via credit card
เริ่มใช้งาน
แพ็กเกจเชี่ยวชาญด้านดิน
บริการ
ข้อมูลสภาพอากาศรายแปลง
การบันทึกกิจกรรมการเกษตรสําหรับเกษตรกรและรายแปลง
การติดตามสุขภาพและการเจริญเติบโตของพืช
การประเมินธาตุอาหารในดิน (ครอบคลุมพื้นที่ตามสัญญา)
เอพีไอ (API)
บริการเสริม
การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินในพื้นที่เฉพาะ (Taylormade model)
การวัดค่าดูดซึมสารอาหารในพืชจําเพาะ
NDVI ความละเอียดสูง 3.5 เมตร ที่มีการอัปเดตรายวัน
สนับสนุน
วาดและนําขอบเขตแปลงขึ้นระบบ
การฝึกอบรมออนไลน์
ประเมินความถูกต้องและรายงาน
$3,000/year
Max 10 users (University email address required)
Project Management
Genomic Selection (GS)
Genome-Wide Association Studies (GWAS)
Crossing Simulation
Additional consulting services (by quotation)
Charged via credit card
เริ่มใช้งาน
แพ็กเกจระดับองค์กร
บริการ
ข้อมูลสภาพอากาศรายแปลง
การบันทึกกิจกรรมการเกษตรสําหรับเกษตรกรและรายแปลง
การติดตามสุขภาพและการเจริญเติบโตของพืช
พยากรณ์ผลผลิตสำหรับพืชและสายพันธุ์เป้าหมาย
การประเมินธาตุอาหารในดิน (ครอบคลุมพื้นที่ตามสัญญา)
เอพีไอ (API)
บริการเสริม
การคาดการณ์ผลผลิตสำหรับพืชและสายพันธุ์จำเพาะ (Taylormade model)
การตรวจสอบย้อนกลับของผลผลิต
การเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักร (smart machine)
การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินในพื้นที่เฉพาะ (Taylormade model)
การวัดค่าดูดซึมสารอาหารในพืชจําเพาะ
NDVI ความละเอียดสูง 3.5 เมตร ที่มีการอัปเดตรายวัน
สนับสนุน
วาดและนําขอบเขตแปลงขึ้นระบบ
การฝึกอบรมออนไลน์
ประเมินความถูกต้องและรายงาน
$3,000/year
Max 10 users (University email address required)
Project Management
Genomic Selection (GS)
Genome-Wide Association Studies (GWAS)
Crossing Simulation
Additional consulting services (by quotation)
Charged via credit card
เริ่มใช้งาน

แอพพลิเคชั่นฟาร์มเอไอเพื่อเกษตรกร

เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากระบบและธุรกิจอาหารและเกษตรสามารถทำงานร่วมกันกับเกษตรกร