ระบบวิเคราะห์และพยากร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตจากแปลงสู่การเก็บเกี่ยว

ฟาร์มเอไอแดชบอร์ดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจอาหารและเกษตรในการติดตามผลผลิตจากแปลง

มีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มวางแผนการปลูก ธาตุอาหารในดิน คุณภาพดิน สุขภาพพืชในแปลง แจ้งเตือนพื้นที่ที่มีปัญหา และรวมถึงการประเมินผลผลิตและคุณภาพผลผลิตแต่ละแปลง
ไม่เพียงแต่การจัดการรายแปลง ฟาร์มเอไอเหมาะกับการบริหารจัดการแปลงจำนวนมากที่มีการกระจายตัว ได้เป็นอย่างดี มีการพยากรณ์ผลผลิตภาพร่วมที่ส่งผลต่อการผลิต

มีการเชื่อมโยงข้อมูลหลากหลายมิติ ทั้งข้อมูลดิน ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลพันธุ์พืช เพื่อการวิเคราะห์และให้คำแนะนำบริหารจัดการแปลง เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพผลผลิต
การวิเคราะห์นั้นไม่เพียงแต่เกิดจากข้อมูลมหาศาลและยังเป็นการเชื่อมเข้ากับ AI และ Crop Modeling โดยข้อมูลจากการวิเคราะห์ถูกแสดงผลบนฟาร์มเอไอแดชบอร์ด ที่ง่ายต่อการนำข้อมูลไปตัดสินใจ และเป็นแหล่งข้อมูลที่สร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างภาคธุรกิจ ทีมเกษตร กับเกษตรกร

ผลลัพธ์

จากการใช้งานฟาร์มเอไอในการบริหารจัดการแปลงและเกษตรกรจำนวนมากผ่านทางเพียง 1 หน้าจอ

25%

ประเมินผลผลิตได้แม่นยำขึ้น

15%

ลดเวลาการตรวจแปลงแบบสุ่ม

20%

เพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินปัญหา

ระบบนิเวศของฟาร์มเอไอ

ระบบนิเวศที่ประกอบด้วยเครื่องมือและการเข้าถึงที่หลากหลาย (แดชบอร์ด, API, แอพพลิเคชั่น) เพื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องในการผลิต เพื่อการทำงานร่วมกันของธุรกิจอาหารและเกษตรไปถึงเกษตรกร เพื่อผลผลิตที่ดีกว่าร่วมกัน
จากแปลงสู่โรงงาน

คุณสมบัติ

ระบบฟาร์มเอไอมีความยืดยุ่นในการปรับให้เหมาะสมกับพืชและธุรกิจของคุณ

พยากรณ์ผลผลิต

ติดตามคุณภาพพืช

สภาพอากาศรายแปลง

คุณลักษณะดินและธาตุอาหารในดิน

กิจกรรมรายแปลง

ประเมินการเจริญเติบโตของพืช

ฟาร์มเอไอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาข้าวโพดหวานกับ SUN SWEET

SUNSWEET เป็นบริษัทผลิตข้าวโพดหวานชั้นนำของประเทศไทย โดยเราได้ร่วมมือกันนำฟาร์มเอไอไปใช้งานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกในแปลงเกษตรพัฒธะสัญญา โดยเริ่มตั้งแต่การววางแผนการปลูกไปถึงผลผลิตเข้าสู่โรงงาน

แอพพลิเคชั่นฟาร์มเอไอเพื่อเกษตรกร

เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากระบบและธุรกิจอาหารและเกษตรสามารถทำงานร่วมกันกับเกษตรกร