1 มิถุนายน 2566

ฟาร์มเอไอ สามารถอัพเกรดเครื่องจักรของคุณเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการใช้ปุ๋ยได้หรือไม่?

ในปัจจุบัน ภาคการเกษตรเผชิญกับความท้าทายมากมาย รวมถึงความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้น การขาดแคลนเกษตรกร และการดูแลเพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างสม่ำเสมอท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกษตรกรกำลังแสวงหาวิธีแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

"FarmAI x Smart Machine" เป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนเครื่องจักรของเกษตรกรทุกคนให้เป็นเครื่องจักรอัจฉริยะโดยการรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม FarmAI ของเรา เราได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมมากขึ้นในโครงการนี้ สิ่งที่ทำให้บริการของเราแตกต่างจากที่อื่น คือความสามารถในการเข้าถึงและทำงานร่วมกับเครื่องจักรได้อย่างราบรื่น เพื่อให้แน่ใจว่าเกษตรกรทุกคนจะได้รับประโยชน์เต็มที่

รูปที่ 1: เครื่องจักรอัจฉริยะ x ฟาร์มเอไอ

เราตรวจสอบการทำงานของเกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอคำแนะนำเพื่อลดระยะเวลาการทำงาน, เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม เกษตรกรยังสามารถเข้าถึงแผนที่แสดงอัตราส่วนแปรผันของปุ๋ยที่เหมาะสมตามการเจริญเติบโตของข้าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำมีประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างไร ระบบนี้ถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่ง เราได้ทดสอบกับเกษตรกรในประเทศไทย ซึ่งพบว่าสามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยได้ถึง 15% และเพิ่มผลผลิตข้าวได้ถึง 18% ในฤดูกาลแรก ทั้งนี้เรายังติดตามและมอบข้อเสนอแนะสำหรับการปรับระดับพื้นที่ ตลอดจนทางเลือกอื่นๆสำหรับการปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้ง และปรับการใช้ปุ๋ย ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในไร่นาได้ดี

โครงการนี้ยังนำความโปร่งใสมาสู่ห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรด้วยการติดตามและบันทึกการเตรียมที่ดินและกิจกรรมเครื่องจักรทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ การตรวจสอบที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย เช่น การรับรอง GAP และ ISO 22000

ด้วยบริการผสานรวมเครื่องจักรนี้พร้อมกับบริการตรวจสอบพืชผล FarmAI พร้อมมอบเครื่องมือที่ช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจอย่างฉลาด, ปรับปรุงประสิทธิภาพ และบรรลุการทำการเกษตรที่มีประสิทธิผลและได้กำไรมากขึ้น

กระทู้ที่คล้ายกัน

1 มิถุนายน 2566
ฟาร์มเอไอ สามารถอัพเกรดเครื่องจักรของคุณเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการใช้ปุ๋ยได้หรือไม่?
3 นาที
ประโยชน์ของการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการเกษตรคืออะไร?
อ่าน 3 นาที
ความเป็นอยู่ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการวิเคราะห์ดินเพื่อการเกษตรเป็นอย่างไร?
อ่าน 4 นาที

มาดูกันว่าลิสเซินฟิลด์สามารถปรับปรุงการทำงานและเพิ่มกำไรให้คุณได้อย่างไร

ติดต่อเรา