ประโยชน์ของการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการเกษตรคืออะไร?

ภาพถ่ายจากดาวเทียมมีประโยชน์สำหรับเกษตรกรรายใหญ่ตลอดจนแปลงทุกขนาด การทำงานร่วมกันของ AI และโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกจะทำให้กลายเป็นเครื่องมือติดตามสภาพพืชและ ตรวจหาปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ดังนั้น ภาพถ่ายจากดาวเทียมสามารถนำไปสู่การตัดสินใจในการจัดการพืชผลที่มีข้อมูลดีขึ้น รวมถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการให้น้ำและใส่ปุ๋ย ซึ่งมีความอเนกประสงค์ในการใช้งาน

 

กรณีการใช้งานสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมในการเกษตร

เมื่อรวมกับแบบจำลองข้อมูลที่เหมาะสมแล้ว ภาพถ่ายจากดาวเทียมมีประโยชน์มากมายในด้านการเกษตร ได้แก่ :

1. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของพืชผล: ดาวเทียมสามารถจับภาพของแปลง ซึ่งสามารถใช้เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของพืชเมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้เกษตรกรระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น การขาดสารอาหารหรือโรคพืช และดำเนินการแก้ไขอย่างทันที

2. การคาดการณ์ระยะการเติบโตและผลผลิต: ภาพถ่ายดาวเทียมสามารถให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของพืชและการเจริญเติบโต ซึ่งสามารถใช้คาดการณ์ผลผลิตได้ สิ่งนี้สามารถช่วยเกษตรกรในการวางแผนการเก็บเกี่ยวและการตลาด และเพื่อตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดการพืช เช่น ระยะเวลาในการให้ปุ๋ย เป็นต้น

3. การประเมินสภาพอากาศ: ดาวเทียมสามารถติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่ ให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพแก่เกษตรกรเกี่ยวกับเหตุการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น สิ่งนี้สามารถช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว และยังช่วยให้พวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ เช่น น้ำท่วมหรือภัยแล้ง

4. การตรวจสอบดิน: แม้แต่ลักษณะของดินก็สามารถระบุและตรวจสอบได้โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและปัจจัยอื่นๆ อีกเล็กน้อย 

โดยทั่วไป ภาพถ่ายจากดาวเทียมสามารถเพิ่มผลกำไรโดยรวมของการทําแปลงได้ แปลงหลายแห่งใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียมอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเติบโตจะยังคงดำเนินต่อไปในปีต่อๆ ไป และการใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียมก็เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ปริมาณธาตุอาหารในดินก็สามารถติดตามได้อย่างแม่นยำโดยใช้ดาวเทียมและประโยชน์ของ AI

โดรนเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียม

มักจะมีข้อสงสัยเสมอเมื่อพูดถึงภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพที่ถ่ายโดยโดรนสามารถใช้ในการเกษตรได้ทั้งหมด แต่มีกรณีการใช้งานและประโยชน์ที่แตกต่างกัน ความแตกต่างที่สำคัญบางประการระหว่างภาพสองประเภทนี้คือ:

  1.  พื้นที่ครอบคลุม: ภาพถ่ายดาวเทียมสามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าภาพที่ถ่ายโดยโดรน ทำให้ภาพถ่ายดาวเทียมเหมาะสำหรับการตรวจสอบแปลงหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ ในขณะที่ภาพถ่ายจากโดรนสามารถใช้ได้กับพื้นที่หรือไร่นาขนาดเล็กเท่านั้น
  2. ความถี่:ภาพถ่ายจากดาวเทียมสามารถจับภาพได้อย่างสม่ำเสมอและให้ข้อมูลต่อเนื่องเกี่ยวกับพืช ของพวกเขาแก่เกษตรกร ในทางกลับกัน ภาพจากโดรนมักจะถ่ายได้ไม่บ่อยนักเนื่องจากความจำเป็นในการบิน
  3.  ความละเอียด: โดรนสามารถจับภาพด้วยความละเอียดสูงกว่าดาวเทียมมากและให้ข้อมูลที่ละเอียดกว่าเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของพืชผลและปัจจัยอื่นๆ สิ่งนี้ทำให้ภาพถ่ายจากโดรนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประเมินฟีโนไทป์สำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช
  4.  ค่าใช้จ่าย: ภาพถ่ายจากดาวเทียมจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าภาพถ่ายจากโดรน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบพืช และพื้นที่ขนาดใหญ่เมื่อเวลาผ่านไป

โดยสรุป ภาพถ่ายจากดาวเทียมเหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบพื้นที่การเกษตรขนาดใหญ่ ให้ความคุ้มครองต่อเนื่องตลอดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย ภาพจากโดรนเหมาะกว่าสำหรับการจับภาพความละเอียดสูงในพื้นที่ขนาดเล็ก ซึ่งต้องการข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่เฉพาะ อย่างไรก็ตาม ทั้งภาพถ่ายจากดาวเทียมและโดรนสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับเกษตรกร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและกรณีการใช้งาน

 

ListenField สร้างข้อมูลเชิงลึกเชิงปฏิบัติโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมได้อย่างไร

เราพร้อมนำเสนอวิธีการ การจัดการพืช ผ่านแดชบอร์ดสำหรับบริษัทด้านการเกษตรและอาหาร เป็นวิธีการระดับองค์กรที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้สูงสุดในขณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลผลิต FarmAI เป็นวิธีการ ที่ใช้งานได้จริงและมีราคาย่อมเยา คุณจะสามารถควบคุมทุกขั้นตอนในการผลิต ตั้งแต่การเตรียมแปลงจนถึงการเก็บเกี่ยว และอื่นๆ

 

FarmAI เป็นวิธีการแบบครบวงจรที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรดังนี้:

● การคาดการณ์ระยะผลผลิตและการเจริญเติบโต

● การตรวจสอบสุขภาพพืช

● ข้อมูลสภาพอากาศรายแปลง

● การตรวจสอบประสิทธิภาพการเติบโต

● บันทึกกิจกรรมสำหรับแต่ละสาขาและเกษตรกร

● การตรวจสอบธาตุอาหารในดิน

ลดการลงแปลงหรือพื้นที่ ได้จริงตลอดจนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยไม่จำเป็น ยังช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกตามเวลาจริงที่สำคัญโดยไม่ต้องขับรถเข้าไปในแปลง รวมถึงสถานะของสุขภาพของพืช ค่าดัชนีความสมบูรณ์ของน้ำ และพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพต่ำ FarmAI จะช่วยให้คุณจัดการฟาร์มหรือแปลง ของคุณและพร้อมทีมส่งเสริม หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดูแลเกษตรกรได้ง่ายขึ้น

 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FarmAI ที่นี่: https://www.listenfield.com/farm-ai-dashboard

กระทู้ที่คล้ายกัน

1 มิถุนายน 2566
ฟาร์มเอไอ สามารถอัพเกรดเครื่องจักรของคุณเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการใช้ปุ๋ยได้หรือไม่?
3 นาที
ประโยชน์ของการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการเกษตรคืออะไร?
อ่าน 3 นาที
ความเป็นอยู่ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการวิเคราะห์ดินเพื่อการเกษตรเป็นอย่างไร?
อ่าน 4 นาที

มาดูกันว่าลิสเซินฟิลด์สามารถปรับปรุงการทำงานและเพิ่มกำไรให้คุณได้อย่างไร

ติดต่อเรา