วิเคราะห์เชิงลึกเรื่องฟาร์มและพืช

AgroAPI ระบบที่เปิดประสบการณ์การวิเคราะห์เชิงลึกด้านฟาร์มและพืช โดยที่ไม่ต้องสร้างโมเดลเอง
AgroAPI ได้รวบรวมโมเดลทางด้านสภาพอากาศ พืช การจัดการข้อมูลจากเซ็นเซอร์ในแปลง รวมถึงการวิเคราะห์จากภาพดาวเทียม
ระบบที่คุณใช้งานอยู่ในปัจจุบันสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ต้องพัฒนาใหม่ ไม่ต้องสร้างทีมจากเริ่มต้น

Weather Generator API

ข้อมูลสภาพอากาศที่ผ่านการวิเคราะห์ด้วย DL และ Stochastic model เพื่อข้อมูลสภาพอากาศรายพื้นที่และความเป็นไปได้ทั้งหมด

Crop Simulation API

ข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิตในแปลง และความเสี่ยงจากสภาพอากาศ

Field Sensor Integration API

จัดการข้อมูลจากเซ็นเซอร์ในแปลงอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลสู่การวิเคราะห์เชิงลึก

Satellite Remote Sensing API

ข้อมูลสุขภาพพืชและคุณลักษณะต่าง ๆ มากมายจากภาพถ่ายดาวเทียม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือคุยรายละเอียด

ส่งอีเมล์หาทีมงาน

เสียงจากหนึ่งในลูกค้าของเรา

AIS ผู้ให้บริการโซลูชั่นรายใหญ่ของประเทศไทย ใช้งาน AgroAPI เพื่อให้บริการระบบบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้า

“จุดเด่นของ ListenFields คือการวิเคราะห์เชิงลึก ที่สามารถทำให้ข้อมูลมีประโยชน์สำหรับโซลูชั่นด้านการเกษตร’
- Solution Integration Team, Advanced Info Service (AIS)