บริหารจัดการฟาร์มด้วยโทรศัพท์มือถือ

การจัดการฟาร์มยุคดิจิทัล สามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยฟาร์มเอไอแอพพลิเคชั่น สำหรับเกษตรกรยุคใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกสู่การเก็บเกี่ยวเพื่อผลผลิตที่ดีกว่า ข้อมูลสภาพอากาศ การใส่ปุ๋ย และการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการลดต้นทุน

จำนวนผู้ใช้งาน 20,000+

คุณสมบัติ

ฟาร์มเอไอสำหรับเกษตรกร

ปรับการเก็บเกี่ยวเพิ่มผลผลิต

คำแนะนำการใส่ปุ๋ย

ข้อมูลสภาพอากาศรายแปลง

บันทึกกิจกรรมในฟาร์ม

บริหารจัดการเครื่องจักรกล

คำบอกเล่าจากเกษตรกร

“ช่วยตั้งแต่การวางแผน ข้อมูลสภาพอากาศ มีการระบุรายแปลง ใช้งานต่อเนื่องมากว่า 2 ปีแล้ว”

ปติ ศรีคราม
ชมวีดีโอเต็มได้ที่: รายการ Back Pack Journalist TPBS

ดาวน์โหลดได้ฟรี