แพลตฟอร์มทางข้อมูลเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์พืชรูปแบบใหม่

เครื่องมือการวิเคราะห์คุณลักษณะสายพันธุ์บนระบบคลาวด์ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับนักพัฒนาสายพันธุ์ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ ด้วย GS, GWAS, และ Crossing Simulation analyses บนระบบที่อออกแบบเพื่อนักพัฒนาสายพันธุ์

ผลลัพธ์

ลดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 50%

คุณสมบัติ

ศูนย์รวมเครื่องมือเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์พืช

Genomic Selection (GS)

Genome-Wide Association Studies (GWAS)

Crossing Simulation

Imputation

Correction of Environmental Factors

“Scientists and researchers from IITH and IITB, top institutes from India, foundthe platform intuitive and easy to use. Moreover, the platform seem to havestimulated their enthusiasm for enhancing the plant breeding workflow, as alot of ideas were exchanged in our recent onboarding session. Overall, there isa great potential that scientists and plant breeders will adopt this platform.”
Prof. Jagarlapudi Adinarayana

Breeder at Indian Institute ofTechnology Bombay (IITB)

กิตติกรรมประกาศ

This product utilizes the research results of both Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program (SIP), "Technologies for Smart Bio-industry and Agriculture" (funding agency: Bio-oriented Technology Research Advancement Institution) and the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan [Smart-breeding system for Innovative Agriculture (BAC1001)].

ListenField has developed this product in collaboration with The Graduate School of Agricultural and Life Sciences of the University of Tokyo and Kazusa DNA Research Institute.